06-57606826
info@evatesselaar.nl

Categorie: Kat

Chronisch nierfalen bij de kat

Nierfalen bij de kat, of nierinsufficiëntie, houdt in dat de nierfunctie sterk verminderd is. De aandoening komt veel voor bij katten, vooral bij de oudere kat. De behandeling is erop gericht verdere achteruitgang van de nieren te voorkomen en de overgebleven functie zo veel als mogelijk te optimaliseren. Hier zijn verschillende manieren voor. Wat is…
Read more

Giardia bij de hond en kat

Wat is Giardia? Giardia is een protozoaire parasiet (=flagellaat) die diarree kan veroorzaken bij zowel de hond en kat. De parasiet is super besmettelijk, en is een zoönose, wat betekent dat hij ook overgedragen kan worden van dier op mens waar het dezelfde symptomen veroorzaakt. Welke dieren lopen extra risico? Giardia zien we veel bij…
Read more